Bij de aanleg van een nieuw riool tussen de diepwand en de gevels van de Phoenixstraat kwam een aantal weken geleden een verrassing aan het licht.

Het graafwerk in de eerste tunnelbuis van de Spoorzone is voor ons archeologen nu afgerond. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurd!

Voorzichtige werkzaamheden en de eerste gracht van Delft onder molen de Roos. 

Bij de aanleg van een nieuw riool op de hoek van de Oude Delft en de Kethelstraat zijn kelders en funderingen van de Schiedamse poort tevoorschijn gekomen.

Deze week is het weggraven van de grond onder molen De Roos begonnen. Dit is een gecompliceerde klus omdat er met veel verschillende dingen rekening moet worden gehouden.

Deze ochtend is een ijzeren kanonskogel aangetroffen in de voormalige stadsgracht, op de noordwestelijke hoek van de oude binnenstad.

In die gracht is veel afval terecht gekomen waaronder versleten schoenen. Deze worden wel vaker teruggevonden, maar in dit geval trok één exemplaar gelijk de aandacht.

Het komt niet vaak voor dat we een geheel gedecoreerde pijp vinden en zeker niet een zogenaamde oranjepijp. Een leuke vondst in 'Oranjestad' Delft!

Soms vinden we archeologische resten terwijl we ze eigenlijk niet verwachten. Onder het asfalt van de Westvest, ter hoogte van de Copiesjop, zijn afgelopen week bij ondiepe graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw stuk trambaan opeens een aantal muren tevoorschijn gekomen.

De ondergrond van Delft heeft ons weer wat aparts gegeven. Uit een beerput op de Houttuinen kwam een kandelaar tevoorschijn en hier is iets bijzonders mee.