Vrijwilligers helpen mee aan verschillende archeologische projecten. Zij ondersteunen Archeologie Delft met diverse werkzaamheden, bijvoorbeeld ten behoeve van de vondstverwerking, in de werkruimte aan de Kluizenaarsbocht 7. 

Momenteel zijn er geen vacatures voor vrijwilligers.