“Werkstuk? Spreekbeurt?”

Archeologie op de kaart

Close

Ondek archeologie van Delft en omstreken op de kaart. Op deze kaart zijn belangrijke archeologische vondsten en gebeurtenissen te vinden. Klik op de markers voor meer informatie.

Laatste blogpost

Archeologie Delft gecertificeerd!

Met ingang van de Erfgoedwet moeten archeologische uitvoerders van gravend onderzoek beschikken over een certificaat. Afgelopen half jaar is een projectgroep bij Archeologie Delft bezig geweest dit te realiseren en zijn onze werkzaamheden en kwaliteitsborging getoetst door de certificerende instelling KIWA. Het auditrapport is positief, dus zijn we vanaf heden gecertificeerd voor de onderdelen booronderzoek, proefsleuven en opgravingen!

Read more ...