De resten van de Schoolpoort zijn vandaag verwijderd en afgevoerd. Net als bij de andere bouwwerken die we tot nu toe van de stadsverdediging hebben gezien waren de funderingen helaas niet op houten palen gefundeerd. 

Vandaag hebben we de gehele achterzijde van de Schoolpoort kunnen vrijleggen. De funderingen zijn veel zwaarder dan we verwacht hadden!

Vandaag stond in het teken van de restanten van de Schoolpoort. Deze lag recht voor de Schoolstraat en vormde een van de toegangen tot de stad. Tot de demping van de stadsgracht in de jaren '60 van de 20e eeuw was dit nog steeds een plaats om de gracht over te steken.

Vandaag was een drukke dag. We troffen veel grondsporen aan en enkele bijzondere structuren. In een mestkuil vonden we bijvoorbeeld de resten van een vlechtwerkwand. Deze was omgevallen en met mest afgedekt waardoor het zeer goed geconserveerd was.

Deze ochtend zijn de resten van de fundering van de Bagijnetoren verwijderd. In de gietende regen werd het muurwerk gesloopt met behulp van een hydraulische hamer aan een graafmachine

Vandaag zijn de overige resten van de fundering van de Bagijnetoren ontgraven, schoongemaakt en ingemeten. In de oostelijke tunnelbuis kwam de tweede achtermuur van de hoefijzervormige fundering tevoorschijn en tussen beide muren de resten van een gemetseld riool. 

Omdat de Bagijnetoren voor de bouwvak weer op zijn oude plekje komt te staan zijn we nu bezig een klein stukje van compartiment 2 uit te graven. Hier vinden we de funderingen van de Bagijnetoren.

In een eerder blog vertelde ik over dwarsdoorsnedes die we maken van de sporen die we aantreffen, de zogenaamde coupes. Dit doen we niet alleen bij individuele sporen maar ook op grote schaal om de opbouw van de bodemlagen te kunnen bestuderen. Zo'n grote doorsnede noemen we een profiel.

De eerste ruwe uitwerking van de resultaten van compartiment 4 zijn klaar. Het grootste deel van het werk van een archeoloog speelt zich achter een bureau af en niet in het veld. Na het binnenwerk hebben we nu een overzichtsplaatje van al deze sporen.

We vinden niet alleen grote muren of zware fundamenten in de Spoorzone maar grondsporen. Dit zijn vlekken in de bodem die aangeven waar vroeger bijvoorbeeld een greppel of kuil is gegraven. Ingravingen in de bodem hebben namelijk altijd een andere kleur en samenstelling dan de omliggende grond en zijn daarom voor een getraind oog goed herkenbaar.