Afgelopen week leverde het graven van een rioolsleuf op de Westvest een aardige vondst op: een deel van smal gangetje met een vloer en oorspronkelijk ook een deur.

In januari 2015 is de gemeente Delft begonnen met de aanleg van drainage langs de zuidzijde van de Markt. Rondom de Nieuwe Kerk lag vanaf de late 14e tot in de 19e eeuw een kerkhof. De aanleg van deze drainagesleuf heeft daar nu nieuwe informatie over gegeven.

De Delftse stadsarcheoloog Steven Jongma is op uitnodiging van de gemeente Jingdezhen (China) archeologische opgravingen aan het uitvoeren in die stad. 

Met ingang van deze blog start Archeologie Delft met het onder de aandacht brengen van vondsten en onderzoeken uit de afgelopen decennia Onder de noemer 'Uit de oude doos' wordt in deze blog afgetrapt met de vondst van een Romeins theatermasker.

Maandag werd de expositie geopend met Romeinse topvondsten van de opgravingen uitgevoerd op de nieuwbouwlocatie Hoogwerf bij Naaldwijk. 

Er komen wel vaker schoolklassen langs bij onze archeologische dienst, maar vaak is dat in het kader van de geschiedenisles. Een aantal leerlingen van het CLD is op bezoek geweest om te technische kant van archeologie te onderzoeken.

Verleden week zijn de tunnelbouwers gestart met de eerste onderdakse ontgravingen van de westelijke tunnelbuis.

In 2012 en 2013 is de Kapelsbrug, de brug die de Zuidwal met de Kethelstraat verbindt over de Oude Delft, vernieuwd en het hele gebied zowel ondergronds als bovengronds heringericht en dus onderzocht door Archeologie Delft. 

Vandaag zijnde laatste muurtjes van de Schoolpoort vrij gelegd.

Vandaag stond in het teken van het verder vrij leggen van de Schoolpoort. Binnen in de toren zijn een aantal interessante dingen gevonden zoals een beerton uit de 17e eeuw