De eerste ruwe uitwerking van de resultaten van compartiment 4 zijn klaar. Het grootste deel van het werk van een archeoloog speelt zich achter een bureau af en niet in het veld. Na het binnenwerk hebben we nu een overzichtsplaatje van al deze sporen.

We vinden niet alleen grote muren of zware fundamenten in de Spoorzone maar grondsporen. Dit zijn vlekken in de bodem die aangeven waar vroeger bijvoorbeeld een greppel of kuil is gegraven. Ingravingen in de bodem hebben namelijk altijd een andere kleur en samenstelling dan de omliggende grond en zijn daarom voor een getraind oog goed herkenbaar.

De overkluizing van het Agathaklooster is een onderdoorgang onder de stadswal geweest zodat je met een bootje van de stadsgracht naar het Agathaklooster (nu het Prinsenhof) kon varen. Op die manier werd het klooster van voorraden voorzien. Bij de ontgravingen van de eerste tunnelbuis kon dit goed gedocumenteerd worden. 

In december 2010 werd tijdens opgravingen in de Spoorzone, ter hoogte van de Binnenwatersloot, een bijzondere vondst gedaan. Hier werden in de gedempte stadsgracht acht kannen en vier borden van tin aangetroffen.   

Bij werkzaamheden op de kruising Binnenwatersloot en Phoenixstraat zijn enkele funderingsresten aan het licht gekomen. Deze muurresten zijn restanten van de Waterslootse Poort die hier tot 1867 heeft gestaan en te boek stond als een van de mooiste poorten van Nederland.