De overkluizing van het Agathaklooster is een onderdoorgang onder de stadswal geweest zodat je met een bootje van de stadsgracht naar het Agathaklooster (nu het Prinsenhof) kon varen. Op die manier werd het klooster van voorraden voorzien. Bij de ontgravingen van de eerste tunnelbuis kon dit goed gedocumenteerd worden. 

In december 2010 werd tijdens opgravingen in de Spoorzone, ter hoogte van de Binnenwatersloot, een bijzondere vondst gedaan. Hier werden in de gedempte stadsgracht acht kannen en vier borden van tin aangetroffen.   

Bij werkzaamheden op de kruising Binnenwatersloot en Phoenixstraat zijn enkele funderingsresten aan het licht gekomen. Deze muurresten zijn restanten van de Waterslootse Poort die hier tot 1867 heeft gestaan en te boek stond als een van de mooiste poorten van Nederland.