Bij werkzaamheden op de kruising Binnenwatersloot en Phoenixstraat zijn enkele funderingsresten aan het licht gekomen. Deze muurresten zijn restanten van de Waterslootse Poort die hier tot 1867 heeft gestaan en te boek stond als een van de mooiste poorten van Nederland.