In 1991 werd de eerste stadsarcheoloog van Delft aangesteld. De gemeente kreeg hiermee een eigen archeologische dienst. In de loop der jaren is deze dienst uitgegroeid tot een instelling met een regionale functie. Archeologie Delft is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het archeologisch beleid van de gemeente Delft en draagt momenteel ook de zorg voor het beschermen en behouden van de archeologisch beleid van de gemeente Delft en draagt momenteel ook de zorg voor het beschermen en behouden van de archeologische resten in de gemeentes Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer. 

Archeologie Delft voert opgravingen uit maar we doen ook andere vormen van onderzoek, veldonderzoek of achter het bureau. De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in Delftse Archeologische Rapporten en Notities. 
Daarnaast heeft Archeologie Delft ook een adviserende taak. We helpen gemeentes met het opstellen van een archeologiebeleid en adviseren gemeentes, bedrijven en particulieren tijdens het voorbereiden van bouwplannen.