In de oude stadsbuitengracht werd een jaar geleden een bijzondere vondst gedaan. Ter hoogte van het oude stadskantoor aan de Phoenixstraat werden – tijdens de aanleg van de Prinsenhofgarage – twee ballen gevonden. De ballen blijken ouderwetse kegelballen te zijn, herkenbaar aan de gaten in de ballen. Donderdag 26 oktober overhandigde wethouder Lennart Harpe de geconserveerde kegelballen aan de Sociëteit Standvastigheid.

Met ingang van de Erfgoedwet moeten archeologische uitvoerders van gravend onderzoek beschikken over een certificaat. Afgelopen half jaar is een projectgroep bij Archeologie Delft bezig geweest dit te realiseren en zijn onze werkzaamheden en kwaliteitsborging getoetst door de certificerende instelling KIWA. Het auditrapport is positief, dus zijn we vanaf heden gecertificeerd voor de onderdelen booronderzoek, proefsleuven en opgravingen!

Op dit moment voeren we weer archeologisch onderzoek uit in de spoorzone. Tussen de Kloksteeg en de Binnenwatersloot wordt namelijk het riool vervangen. Hoewel het nieuwe riool op dezelfde plaats wordt aangelegd als het oude riool en de bodem dus voor een groot deel al verstoord is, zijn er toch nog wat nieuwe dingen ontdekt.

Deze website is een kandidaat voor de Geschiedenis Online Prijs. Met deze prijs worden de beste historische websites en apps van Nederland bekroont. 

Iedereen kan vanaf nu tot 9 februari stemmen op zijn of haar favoriete website. Ga naar de website van de Geschiedenis Online Prijs en stem op ons!

Op woensdag 26 oktober van 13.30 tot 16.00 uur is er een open dag bij het archeologisch onderzoek aan de Molenslag in Monster, dat Archeologie Delft daar in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland en Dunea uitvoert. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De Open Dag op 15 oktober 2016 was een groot succes! Bekijk hier de foto's.

Bij het archeologische onderzoek op de Markt zijn acht begravingen opgegraven. Het waren de graven van twee oude mannen, twee jonge mannen, twee kinderen en twee baby’s. Het onderzoek naar de skeletten heeft veel details opgeleverd over het leven in de 15e en 16e eeuw: een zwaar leven zo blijkt.

Begin 2015 moesten voor de aanleg van een drain acht begravingen van het kerkhof van de Nieuwe Kerk worden opgegraven. Nu ruim een jaar later zijn alle specialistische onderzoeken uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek bij de aanleg van de spoortunnel en de parkeergarage aan de Phoenixstraat en de Spoorsingel is een bijzonder blikje gevonden. 

Enkele weken terug werd onder de Westvest een mysterieuze gang gevonden uit de 15e eeuw. Onduidelijk was toen nog waar de gang naar leidde maar nu kan de vraag worden beantwoord.