Ter gelegenheid van de Nationale Archeologiedagen is op zaterdag 12 oktober de open dag van Archeologie Delft. Tussen 12:00 – 17:00 kun je eeuwenoude vondsten bewonderen en meedoen met verschillende activiteiten.

Afgelopen vrijdag was de feestelijke opening van 'De eerste eeuwen van Holland'. Alle cultuurpartners uit de stad waren aanwezig om als eersten de tentoonstelling te mogen bekijken. Bekijk hier de foto's van de opening. 

Een grote, stenen kogel van bijna tachtig kilo en een harnashandschoen uit 1359. Deze en nog veel meer bijzondere archeologische vondsten laten een kant van de Delftse geschiedenis zien die voor veel mensen nog onbekend is. Vanaf 12 november kan iedereen dit verhaal zelf beleven in de nieuwe tentoonstelling in het stadskantoor van Delft.

Vorige week zaterdag kon je tijdens de Nationale Archeologiedagen de middeleeuwse kelders bezoeken. Ruim 1000 belangstellenden kwamen naar de open dag van Archeologie Delft om de eeuwenoude kelders bewonderen!

Was de 14de-eeuwse kelder ooit de bierkelder van een brouwerij? Deze vraag zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen beantwoorden. De middeleeuwse archieven van Delft, met daarin de namen en de beroepen van de bewoners, zijn door twee branden grotendeels verloren gegaan. Maar er zijn directe aanwijzingen dat het evenwel om een brouwerij gaat. 

De pas uitgegraven ruimtes op het Heilige Geestkerkhof 17 zijn middeleeuwse kelders geweest uit verschillende periodes. De eerste kelder is gedateerd op laat 15e eeuw en de tweede kelder komt uit de vroeg 14e eeuw en is daarmee de oudst-ontdekte kelder in Delft.

Begin 2018 zijn twee middeleeuwse kelders ontdekt door een gat in de vloer in het pand op het Heilige Geestkerkhof 17.

Op zaterdag 13 oktober is de Open Dag van Archeologie Delft. Net als vorig jaar zal de Open Dag plaatsvinden bij een opgraving, en deze keer een hele bijzondere: de pas opgegraven kelders uit de 14de en 15de eeuw op het Heilige Geestkerkhof worden opnieuw opengesteld voor het publiek.

De bijzondere ontdekking van een middeleeuwse kelder onder het pand Heilig Geestkerkhof was voer voor archeologen. Vanaf de ontdekking heeft Archeologie Delft het uitgraven begeleidt en is de kelder samen met de afdeling Monumentenzorg grondig onderzocht.

De eerste vrijdag van augustus is de International Beer Day, een wereldwijd festijn voor bier. Bier en Delft waren eeuwenlang nauw met elkaar verbonden. Bier was namelijk in de Middeleeuwen één van de grootste exportproducten van de stad.