Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

 Onverwachte muren

Soms vinden we archeologische resten terwijl we ze eigenlijk niet verwachten. Onder het asfalt van de Westvest, ter hoogte van de Copiesjop, zijn afgelopen week bij ondiepe graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw stuk trambaan opeens een aantal muren tevoorschijn gekomen. Deze muurtjes lagen maar een halve meter onder het straatniveau en waren daardoor een verrassing

De muren die als eerste werden aangetroffen zijn gemetseld met een gele baksteen en dateren waarschijnlijk uit de negentiende of het begin van de twintigste eeuw. Waar deze muren onderdeel van hebben uitgemaakt wordt momenteel nog onderzocht. Ook zijn hier de resten van een gemetseld gootje gevonden. Via dit gootje werd er water vanuit de stad geloosd in de gracht.

Behalve deze relatief recente muren is er ook nog een stuk ouder metselwerk gevonden. Dit metselwerk was oranjerood van kleur een dateert uit de zestiende eeuw. Aanvankelijk vonden we alleen twee grote losse brokken puin, maar later kwam er ook nog een stuk muur aan het licht dat nog op zijn originele plaats zat. Het stuk muur was maar voor een klein deel zichtbaar waardoor het onduidelijk is waar het toe behoort heeft, maar we hebben wel een vermoeden.

De Hollandse toren?

Op deze plaats heeft namelijk vroeger de Hollandse toren en een walmuur gestaan. De toren is reeds in 1572 voor een deel afgebroken en verbouwd tot rondeel. Wanneer dit rondeel vervolgens is afgebroken is niet bekend. De walmuur is pas afgebroken in 1928. In dat jaar is namelijk op de Westvest de originele stadswal volledig afgegraven en het nog resterende muurwerk gesloopt. Een foto uit januari 1928 laat een stuk van de walmuur en een overwelfde gang naar de Hollandse toren zien.

We hebben te weinig kunnen zien om met zekerheid te kunnen zeggen waar de muren toe behoort hebben, maar deze resten die we nu hebben aangetroffen hoeven gelukkig niet gesloopt te worden. Ze zijn inmiddels bedolven onder een laag zand en binnenkort rijdt de tram er overheen. Op deze manier blijven ze bewaard voor volgende generaties