Beleidskaarten

Archeologie Delft voert de gemeentelijke taak op het gebied van archeologie uit. Een onderdeel daarvan is het opstellen van gemeentelijk beleid en beleidskaarten

Bij het maken van een beleidskaart wordt geologische, archeologische en historisch-geografische informatie bestudeerd. Op deze kaarten zijn zones aangegeven. Deze zones staan voor bepaalde vrijstellingsgrenzen in oppervlakte en diepte. Deze grenzen staan ook in de bestemmingsplannen om ze rechtsgeldig te maken. Als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en het project buiten deze grenzen valt moet dit plan worden bekeken door de gemeente-archeoloog. De archeoloog onderzoekt en beslist dan of archeologisch onderzoek nodig is voor het afgeven van de vergunning en zo ja wat voor archeologisch onderzoek. Het is niet altijd zo dat wanneer een project de vrijstellingsgrenzen overschrijdt archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Neem dus vooral This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. op voor u een archeologisch onderzoek laat uitvoeren.

 

Archeologisch onderzoek 

Wanneer u als archeologisch bedrijf onderzoek uitvoert in de gemeente Delft of omliggende gemeentes Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland of Zoetermeer kunt u bij Archeologie Delft aanvullende informatie opvragen. Ook kunt u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. opnemen voor eventuele aanvullende eisen voor archeologische onderzoeken. Wanneer u datasets wilt deponeren kunt u contact opnemen met de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..