“Werkstuk? Spreekbeurt?”

Archeologie op de kaart

Close

Ondek archeologie van Delft en omstreken op de kaart. Op deze kaart zijn belangrijke archeologische vondsten en gebeurtenissen te vinden. Klik op de markers voor meer informatie.

Laatste blogpost

Archeologisch booronderzoek

In Maasdijk voeren archeologen Iris en Bas boorklussen uit. Wat houdt zo’n archeologisch booronderzoek eigenlijk in? Iris legt het uit.

Wat gebeurt er bij een archeologisch booronderzoek?
Met boringen kunnen we op een non-destructieve manier archeologische vindplaatsen opsporen. Dus zonder de bodem te ontgraven. Door te boren onderzoeken we de ondergrond van plekken, waar we archeologische vindplaatsen verwachten. We boren een klein stukje van de bodem op en kijken hoe de geologie in elkaar zit.

Hoe bereid je zo’n onderzoek voor?
Van tevoren weten we op welke geologische lagen we archeologie kunnen verwachten. Er is veel lokale kennis van het landschap en archeologie; hiernaast wordt een bureauonderzoek uitgevoerd.

Welke informatie haal je uit een booronderzoek?
Naast de lagen in de bodem bekijken we ook of er archeologische indicatoren aanwezig zijn in de bodem. Denk aan stukjes aardewerk, bot, houtskool en fosfaat. De aanwezigheid van fosfaat is bijvoorbeeld een indicatie van mest in de bodem. Dat kan verwijzen naar vroegere aanwezigheid van boerderijen.

Wat zie en noteer je op locatie?
Op locatie voer op een laptop direct bevindingen in. Dit doen we in speciaal daarvoor ontwikkelde software, een soort database. Ik beschrijf eigenschappen van de lagen die we tegenkomen: is het klei of zand, zien we plantenresten, schelp, veen of archeologische indicatoren? Hier kunnen we dan weer zogenaamde boorstaten uit genereren. Een boorstaat is een overzicht waarop men kan zien welke grondsoorten zich op welke diepte bevinden. De exacte locatie van de boring en het maaiveld meten we met een gps t.o.v. het NAP. 

En na het boren?
Na het boren werken we de uitkomst van het vooronderzoek uit. Daar ga ik dus nu mee aan de slag. Over een paar weken is het rapport gereed. In dit rapport staat een advies, waarin we bespreken of we archeologie kunnen verwachten en of een vervolgonderzoek nodig is. Als blijkt dat er wel archeologie zit, dan adviseren we bijvoorbeeld planaanpassing; dan blijft de archeologie in situ -op zijn plaatst- behouden. Een ander advies kan vervolgonderzoek inhouden. Een vervolgonderzoek kan dan weer bijvoorbeeld bestaan uit proefsleuven of een begeleiding, afhankelijk van de situatie. 

Het is nooit te oud om van te leren!

Ook Archeologie Delft heeft te maken met maatregelen m.b.t. het coronavirus. Er wordt vanuit huis gewerkt en op locatie houden collega’s minstens 1,5 meter afstand van elkaar.