Opgraven en onderzoek

De archeologen beginnen hun onderzoek tijdens de opgravingen. Maar het meeste werk gebeurt binnen, als de opgraving al achter de rug is. Dan worden alle grote en kleine vondsten bekeken en vergeleken, getekend en gefotografeerd.  Alles wat de gravers hebben opgetekend aan grondsporen en grondlagen, zetten ze over op grote overzichtskaarten. Specialisten bekijken botten, zaden, stukken hout, stukken steen, microscopisch kleine stuifmeelkorrels – alles wat iets meer kan vertellen over het vroegere landschap en de manier waarop de mensen daarin leefden. 

In een rapport geven de archeologen een uitgebreide beschrijving van al dit werk, en ze verbinden er een conclusie aan. De plek van de opgraving – waar dan misschien alweer nieuwe huizen staan of een weg loopt – komt tot leven: zó was het hier, eeuwen geleden. Het onderzoeksrapport is de basis voor onze kennis en beleving van die plek en wordt deel van de geschiedschrijving van Delft en omgeving.