In Maasdijk voeren archeologen Iris en Bas boorklussen uit. Wat houdt zo’n archeologisch booronderzoek eigenlijk in? Iris legt het uit.

Wat gebeurt er bij een archeologisch booronderzoek?
Met boringen kunnen we op een non-destructieve manier archeologische vindplaatsen opsporen. Dus zonder de bodem te ontgraven. Door te boren onderzoeken we de ondergrond van plekken, waar we archeologische vindplaatsen verwachten. We boren een klein stukje van de bodem op en kijken hoe de geologie in elkaar zit.

Hoe bereid je zo’n onderzoek voor?
Van tevoren weten we op welke geologische lagen we archeologie kunnen verwachten. Er is veel lokale kennis van het landschap en archeologie; hiernaast wordt een bureauonderzoek uitgevoerd.

Welke informatie haal je uit een booronderzoek?
Naast de lagen in de bodem bekijken we ook of er archeologische indicatoren aanwezig zijn in de bodem. Denk aan stukjes aardewerk, bot, houtskool en fosfaat. De aanwezigheid van fosfaat is bijvoorbeeld een indicatie van mest in de bodem. Dat kan verwijzen naar vroegere aanwezigheid van boerderijen.

Wat zie en noteer je op locatie?
Op locatie voer op een laptop direct bevindingen in. Dit doen we in speciaal daarvoor ontwikkelde software, een soort database. Ik beschrijf eigenschappen van de lagen die we tegenkomen: is het klei of zand, zien we plantenresten, schelp, veen of archeologische indicatoren? Hier kunnen we dan weer zogenaamde boorstaten uit genereren. Een boorstaat is een overzicht waarop men kan zien welke grondsoorten zich op welke diepte bevinden. De exacte locatie van de boring en het maaiveld meten we met een gps t.o.v. het NAP. 

En na het boren?
Na het boren werken we de uitkomst van het vooronderzoek uit. Daar ga ik dus nu mee aan de slag. Over een paar weken is het rapport gereed. In dit rapport staat een advies, waarin we bespreken of we archeologie kunnen verwachten en of een vervolgonderzoek nodig is. Als blijkt dat er wel archeologie zit, dan adviseren we bijvoorbeeld planaanpassing; dan blijft de archeologie in situ -op zijn plaatst- behouden. Een ander advies kan vervolgonderzoek inhouden. Een vervolgonderzoek kan dan weer bijvoorbeeld bestaan uit proefsleuven of een begeleiding, afhankelijk van de situatie. 

Het is nooit te oud om van te leren!

Ook Archeologie Delft heeft te maken met maatregelen m.b.t. het coronavirus. Er wordt vanuit huis gewerkt en op locatie houden collega’s minstens 1,5 meter afstand van elkaar.

Het depot van archeologie Delft ligt vol vondsten. Wat zijn die vondsten, waar werden ze voor gebruikt, hoe oud zijn ze? Stadsarcheoloog Steven Jongma vertelt het je in de Facebook-serie 'Uit het Depot' die de Gemeente Delft produceert. Seizoen 1 is nu ook in zijn geheel via YouTube te bekijken, zie hier. Onlangs werd seizoen 2 opgenomen, dus volg de Gemeente Delft op Facebook en je ziet de filmpjes de komende maanden voorbij komen. Het is nooit te oud om van te leren!

 

Ter gelegenheid van de Nationale Archeologiedagen is op zaterdag 12 oktober de open dag van Archeologie Delft. Tussen 12:00 – 17:00 kun je eeuwenoude vondsten bewonderen en meedoen met verschillende activiteiten.

Afgelopen vrijdag was de feestelijke opening van 'De eerste eeuwen van Holland'. Alle cultuurpartners uit de stad waren aanwezig om als eersten de tentoonstelling te mogen bekijken. Bekijk hier de foto's van de opening. 

Een grote, stenen kogel van bijna tachtig kilo en een harnashandschoen uit 1359. Deze en nog veel meer bijzondere archeologische vondsten laten een kant van de Delftse geschiedenis zien die voor veel mensen nog onbekend is. Vanaf 12 november kan iedereen dit verhaal zelf beleven in de nieuwe tentoonstelling in het stadskantoor van Delft.

Vorige week zaterdag kon je tijdens de Nationale Archeologiedagen de middeleeuwse kelders bezoeken. Ruim 1000 belangstellenden kwamen naar de open dag van Archeologie Delft om de eeuwenoude kelders bewonderen!

Was de 14de-eeuwse kelder ooit de bierkelder van een brouwerij? Deze vraag zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen beantwoorden. De middeleeuwse archieven van Delft, met daarin de namen en de beroepen van de bewoners, zijn door twee branden grotendeels verloren gegaan. Maar er zijn directe aanwijzingen dat het evenwel om een brouwerij gaat. 

De pas uitgegraven ruimtes op het Heilige Geestkerkhof 17 zijn middeleeuwse kelders geweest uit verschillende periodes. De eerste kelder is gedateerd op laat 15e eeuw en de tweede kelder komt uit de vroeg 14e eeuw en is daarmee de oudst-ontdekte kelder in Delft.

Begin 2018 zijn twee middeleeuwse kelders ontdekt door een gat in de vloer in het pand op het Heilige Geestkerkhof 17.

Op zaterdag 13 oktober is de Open Dag van Archeologie Delft. Net als vorig jaar zal de Open Dag plaatsvinden bij een opgraving, en deze keer een hele bijzondere: de pas opgegraven kelders uit de 14de en 15de eeuw op het Heilige Geestkerkhof worden opnieuw opengesteld voor het publiek.