Heeft u bouwplannen of andere plannen, waarbij grondverzet nodig is? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. op met Archeologie Delft. Archeologie in een (bouw)plan is vaak maatwerk, u krijgt dan dus ook een (gratis) advies op maat. Het kan zijn dat er helemaal geen archeologisch onderzoek nodig is of dat door een kleine wijziging in uw plan archeologisch onderzoek overbodig wordt. Kijk voor eventuele eisen met betrekking tot archeologie ook zelf in het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl of op de archeologische beleidskaart van de gemeente.
Het is mogelijk dat in een omgevingsvergunning voorwaarden voor archeologie worden opgenomen. U mag bijvoorbeeld niet dieper dan een bepaalde diepte graven of voordat u gaat bouwen moet het archeologisch onderzoek zijn afgerond. Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden wordt er gehandhaafd en kunnen bouwwerkzaamheden worden stilgelegd.