Onze vrijwilligers helpen mee aan verschillende archeologische projecten. Zij ondersteunen Archeologie Delft met diverse werkzaamheden, bijvoorbeeld ten behoeve van de vondstverwerking. Momenteel zijn er geen vacatures voor vrijwilligers.

Voor informatie over vrijwilligerswerk bij Erfgoed Delft kan contact worden opgenomen met vrijwilligerscoördinator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..