Heeft u iets gevonden dat mogelijk een archeologische vondst kan zijn? Noteer de locatie waar u het heeft gevonden en neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De specialisten van Archeologie Delft kunnen dan kijken wat het is en hoe oud het is. Ook registeren wij de vondst in de landelijke database. Daarna mag u de vondst weer mee naar huis nemen of als u dat wilt nemen wij het op in het archeologisch depot.

Bij zo’n vondst, ook wel een toevalsvondst, treedt de zogenaamde schatvindersregeling in werking: als de eigenaar van het object niet meer kan worden achterhaald, is de vondst het gedeelde eigendom van de vinder en de grondeigenaar van de plaats waar het object is gevonden. Een toevalsvondst moet altijd worden gemeld. Gericht graven naar archeologische voorwerpen, dieper dan 30 cm onder maaiveld, mag niet. 

In de Erfgoedwet is geregeld dat het opgraven van archeologische voorwerpen met behulp van metaaldetectie tot maximaal 30 cm onder het maaiveld toegestaan is, met uitzondering van archeologische rijksmonumenten, provinciale archeologische monumenten en terreinen met een detectorverbod (door gemeentelijke verordening). Bij metaaldetectie is altijd toestemming van de grondeigenaar nodig. Ook moeten archeologische vondsten altijd worden gemeld. In de gemeente Delft geldt in een deel van de gemeente een verbod om te magneetvissen. In een deel van de gemeente Westland geldt een detectorverbod.