De Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (OWD) is een vereniging van vrijwilligers die is opgericht in november 1982. Aanvankelijk was het belangrijkste doel van de vereniging het oprichten van een gemeentelijke archeologische dienst. Toen dit na een aantal jaar bereikt werd verschoof het hoofddoel van de vereniging naar het beschermen, bewaren en uitbreiden van kennis over het historisch en cultureel erfgoed van Delft. De OWD ondersteunt Archeologie Delft bij hun werkzaamheden en houdt zich onder andere bezig met wassen, plakken, restaureren en tekenen van vondstmateriaal.

Een aantal keer per jaar organiseert de OWD een lezingenavond, waarvoor ook externe sprekers worden uitgenodigd. Af en toe wordt er een excursie georganiseerd of een bezoek aan een veldproject gebracht. 

Bijeenkomsten van de OWD vinden elke dinsdagavond plaats in het pand van Archeologie Delft. Heb je belangstelling om lid te worden van de vereniging, dan kun je een email sturen naar de secretaris van de OWD, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..