Vondsten

Alles wat de archeoloog bij de opgraving vindt (en soms daarbuiten) en wat je in je hand kunt houden, is een `vondst’. Die kan groot en mooi zijn, maar ook heel klein en onherkenbaar. Een bruin scherfje is net zo goed een vondst als een gouden munt, een handvol verkoold graan net zo goed als een grote kruik. Die munt en die kruik staan mooi in een museumvitrine, maar het scherfje en het graan kunnen even belangrijk zijn voor het verhaal van de `vindplaats’. Ze komen meestal niet in het museum terecht, maar ze worden wel bewaard. In het gemeentelijk depot voor bodemvondsten worden ze opgeslagen, voor het geval er iemand later nog eens onderzoek naar wil doen. De `topvondsten’ worden geconserveerd en gerestaureerd, zodat archeologen en publiek er nog lang plezier van kunnen hebben.

Ook wie geen archeoloog is, kan natuurlijk bij toeval een vondst doen. Die kan net zo goed belangrijk zijn voor het geschiedenisverhaal van Delft. Wat je moet doen als je iets hebt gevonden wat van archeologische waarde kan zijn, lees je hier.  

 

Speelgoed wordt veelvuldig gevonden bij archeologische opgravingen en Delft is daarbij geen uitzondering. Speelgoed bestaat al zo lang als de mens bestaat! Dit is deel 1 in de serie over speelgoed gevonden in de Delftse bodem.

Iedere zeven jaar, in de maand juni, reizen tienduizenden mensen naar de stad Aken. Ze doen dat om een paar bijzondere objecten te zien die in verband staan met de belangrijkste personen uit het christelijk geloof.

De middeleeuwse maatschappij was een stuk gewelddadiger dan die van nu. Deze blijdekogels zijn waarschijnlijk afgeschoten bij het beleg van Delft in april-mei 1359. 

In 2007 kwamen tijdens de opgraving van een Romeinse nederzetting langs de Harnaschkade in Den Hoorn vormeloze stukken gebakken klei naar boven uit een vroegere greppel. Na wat puzzelen bleken ze toch niet vormeloos...

Dit 12 cm lange buisje van verkoperd ijzer werd min of meer bij toeval uit de vele alledaagse spullen uit de stadsgracht gevist.

Een bijzondere vondst gedaan tijdens restauratiewerkzaamheden bij het Hoogheemraadschap in 1988-1990. Bij deze werkzaamheden kwamen de archeologen een bijzonder voorwerp tegen dat getuigt van de hoge status van de bewoners: een ridder te paard van geglazuurd aardewerk.