Bij werkzaamheden aan het Doelenplein in 1994 kon een deel van het voormalige Maria Magdalenaklooster worden onderzocht. Tijdens een archeologische noodopgraving werden verschillende resten gevonden, zoals funderingen en afval.

Bij de opgraving van het klooster werden ook de graven van de nonnen van het klooster aangetroffen. Bij één van de graven werd een bijzondere vondst gedaan: een metalen hulsje dat waarschijnlijk aan het doodskleed van de non was bevestigd. In het omhulsel bevond zich een zegel van zuivere witte bijenwas met daarop het Agnus Dei afgebeeld. Mede dankzij de metalen huls is het zegel in goede staat gebleven waardoor we het beeld van het Agnus Dei kunnen herkennen.

Links het metalen hulsel, rechts het Agnus Dei zegel met bijschrift “INNOCEN.VIII.PONTA.AN.PRI”

Het Agnus Dei (Latijn voor Lam Gods) is te herkennen aan een figuur van een lam dat een kruis draagt en staat symbool voor Jezus als ‘lam van God’. Het Agnus Dei is een christelijke uitdrukking die verwijst naar de sacramentele opoffering van Jezus Christus om boete te doen voor de zonden van de mens.

Het is in de Katholieke Kerk een traditie dat de Paus zegels maakt van de was van de paaskaars die tijdens de Paasdienst in de St. Pieter in Rome wordt gebruikt. De paaskaars symboliseert het licht van de herrezen Jezus. De paus zegent deze ‘Agnus Dei zegels' en verspreidt deze onder de gelovigen.

Het Agnus Dei zegel dat is aangetroffen in het graf van de Delftse zuster moet dus afkomstig zijn uit de Sint Pietersbasiliek in Rome. Uit het randschrift van het zegel  blijkt dit ook. Hier staat aan de ene kant “AGNUS DEI ⋅QVI⋅TOLLIS⋅PECC⋅” en aan de keerzijde “INNOCEN⋅VIII⋅PONTA⋅AN⋅PRI⋅”. Hieruit kunnen we opmaken dat het zegel in Rome is uitgegeven door Paus Innocentius VIII, in het eerste jaar van zijn pontificaat tussen 29 augustus 1484 en 29 augustus 1485.

Dit Agnus Dei zegel is dus afkomstig van de paasmis in Rome in 1485 en is aldaar door een Nederlandse zuster bemachtigd en mee teruggenomen naar Delft. Het pelgrimsobject was zo bijzonder dat het zelfs als bijgift in het graf van de non werd meegegeven.

Agnus Dei zegel met het bijschrift AGNUS DEI ⋅QVI⋅TOLLIS⋅PECC⋅