Een wel heel bijzondere bodemvondst werd bij kasteel Altena gedaan: de hals van een snaarinstrument. Het gaat om een vierkant langwerpig stuk hout met verscheidene gaatjes er in. De gaatjes dienden om de stemknoppen doorheen te steken. Van deze stemknoppen is er ook één teruggevonden. Dit heeft de vorm van een houten pennetje met een afgeplatte bovenzijde. In de pen was een klein gaatje geboord waar het uiteinde van een snaar doorheen kon worden geleid. Deze werd om de pen heen gewikkeld zodat die gestemd kon worden door aan de knop te draaien. De slijtagesporen op het pennetje getuigen nog van dit gebruik. Wat het precies is geweest, is moeilijk vast te stellen, maar  gezien de datering van de context is het een bodemvondst uit de zeventiende eeuw en waarschijnlijk een onderdeel van een luit, een instrument dat in die periode populair was. Altena was in de zeventiende eeuw een buitenplaats waar feesten en partijen werden gehouden en zeker luitmuziek te horen zal zijn geweest!