Verreweg de grootste groep speelgoed die in de archeologische collectie van Delft aanwezig is, is het zogenaamde poppengoed. Dit zijn miniaturen die voornamelijk voorkwamen in de materialen aardewerk en tin/lood legeringen. Voor het overgrote deel was het poppengoed bedoeld om een huishouden met poppen na te spelen, al dan niet in een poppenhuis. We vinden dan ook veel gangbare huishoudelijke artikelen terug in miniatuuruitvoering. Veel kook-, eet- en drinkgerei zoals potten, kommen, schotels en kopjes, maar ook haardgerei en sanitair zoals een treeft en een pispot. Dit poppengoed werd ook in Delft zelf geproduceerd, zoals blijkt uit aangetroffen misbaksels van Delftse plateelbakkers. Vroeger werden deze objecten nog wel eens benoemd als meesterproeven of pottenbakkersmodellen. Inmiddels is wel duidelijk dat dit kinderspeelgoed is wat al vanaf de Middeleeuwen een serieuze markt was. In Delft zijn ook enkele miniatuurpotjes uit de Romeinse tijd aangetroffen.

 

 

Er werden ook speelgoed beeldjes van pijpaarde gemaakt. Deze waren populair in de zeventiende en achttiende eeuw. Pijpaarde is dezelfde witte klei waarmee de bekende Goudse pijpen werden gemaakt. Als bijproduct van de pijpenindustrie werden met behulp van mallen allerhande figuurtjes gemaakt. Overigens werd pijpaarde ook gebruikt om poppengoed mee te maken. Pijpaarden beeldjes hebben echter al een veel langere traditie; ver voordat er in de Nederlanden tabak werd gerookt. Vóór de zeventiende eeuw werden er voornamelijk religieuze afbeeldingen van gemaakt. Dit varieerde van kleine christusfiguurtjes tot grote samengestelde beelden en tableaus. Het was een goedkope variant van houten of natuurstenen beelden, en vaak moeilijk daarvan te onderscheiden doordat ze doorgaans volledig beschilderd waren.

Eén van de zeldzame bekende producenten van pijpaarden speelgoed was de Goudse pijpmaker Jan Boot. Hij signeerde sommige stukken met de initialen IB. Hiervan is in Delft ook één stuk bekend, maar helaas alleen een sokkel. De beeldjes zijn qua speelgoed een beetje vergelijkbaar met de meer bekendere tinnen soldaatjes.