Dit rapport is geschreven in het kader van de in 2016 verschenen Atlas van het Westland. Deze populaire atlas is een publieksvriendelijke beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling van het Westland van 10.000 jaar geleden tot heden. In die publicatie zijn enkele landschapsreconstructiekaarten van de regio opgenomen, die tot stand zijn gekomen door een gezamenlijk onderzoek van Archeologie Delft en Deltares. Het rapport DAR 130 is een inhoudelijke onderbouwing van de keuzes die zijn gemaakt bij het maken van die kaarten, en geeft daarnaast, mede op basis van dit onderzoek, een nieuwe geologische kaart voor de regio.

Het is dus geen publicatie voor het grote publiek, maar wel van groot belang voor archeologen en geologen, omdat er nieuwe terminologie in is gedefinieerd voor enkele geologische afzettingen in het gebied. Deze informatie is belangrijk omdat de opbouw van de bodem veel kan voorspellen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten. Voor specialisten die gebruik willen maken van deze gegevens is niet alleen het rapport beschikbaar, maar kan de geologische kaart ook als GIS dataset gedownload worden. Deze gegevens zijn vrij te gebruiken, mits onder vermelding van dit rapport als bron.

Lees hier DAR130: Het ontstaan van Westland-Delfland, gebaseerd op paleolandschappelijk onderzoek en getijsysteemkennis.

Download hier een zipbestand met de kaart als GIS laag: