Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Dossier Spoorzone

Toen tussen 2010 en 2017 het oude bovengrondse spoor Den Haag-Delft werd vervangen door een tunnel, inclusief een nieuw station, was dat de grootste ingreep die ooit in de Delftse bodem is gedaan. Tel daarbij op dat het tunneltracé pal langs de westelijke grens van de middeleeuwse binnenstad voerde, en het is duidelijk dat Archeologie Delft jarenlang non-stop zijn schoppen in de Spoorzone heeft gestoken. De bewoners van Delft (en soms ook van heel Nederland) hebben over de schouders van de archeologen kunnen meekijken.

Belangrijk voor onze kennis van de stadsgeschiedenis is vooral het onderzoek naar de resten van de middeleeuwse stadsmuur en andere verdedigingswerken geweest.  Een stadspoort met torens, een bolwerk en allerlei stukken militaire uitrusting zijn hier ontdekt. Daar zitten ook sporen bij van het beleg van Delft in 1359, waarbij de muren van de stad werden gesloopt. Aan de andere kant werd duidelijk dat Delft geen ononderbroken muur om de stad had liggen, maar grotendeels door wallen werd beschermd.

De opgravingen in de Spoorzone hebben nog meer opgeleverd dan alleen gegevens over de middeleeuwse verdediging. De toevallige vondst van een van de oudste telescopen ter wereld trok grote aandacht in de pers en op de televisie. Archeologie Delft heeft nog jaren werk aan de Spoorzone, al rijden er allang treinen door de nieuwe tunnel.