Het opgraven van de Waterslootse poort, compartiment 2 en 5 en de begeleiding van het Stationsgebied houden ons druk bezig. Vandaag hebben we een deel van de resten van de Heltoren blootgelegd.

Door het consequent gebruik van onze metaaldetector zijn de kansen op leuke (metaal) vondsten natuurlijk groter. Ook afgelopen week konden we weer een leuk voorwerp uit de grond halen. Een vishaakje!

Bij het vrijgraven van de damwand bij het Bolwerk kwamen vandaag muurresten tevoorschijn.De aangetroffen sporen zijn onderdeel van de Waterslootse poort die hier tot 1847 heeft gestaan.

Nadat de brug voor de inrit van de Phoenixparkeergarage was aangebracht kon het ontgraven van het laatste stukje van compartiment 4 beginnen. Dit is precies de plek waar de resten van de Hiëronymustoren in de grond zitten.

We vinden veel interessante en onverwachte zaken bij het archeologisch onderzoek in de Spoorzone. Vandaag troffen bijvoorbeeld een laag met steenkoolgruis aan.

De resten van de Schoolpoort zijn vandaag verwijderd en afgevoerd. Net als bij de andere bouwwerken die we tot nu toe van de stadsverdediging hebben gezien waren de funderingen helaas niet op houten palen gefundeerd. 

Vandaag hebben we de gehele achterzijde van de Schoolpoort kunnen vrijleggen. De funderingen zijn veel zwaarder dan we verwacht hadden!

Vandaag stond in het teken van de restanten van de Schoolpoort. Deze lag recht voor de Schoolstraat en vormde een van de toegangen tot de stad. Tot de demping van de stadsgracht in de jaren '60 van de 20e eeuw was dit nog steeds een plaats om de gracht over te steken.

Vandaag was een drukke dag. We troffen veel grondsporen aan en enkele bijzondere structuren. In een mestkuil vonden we bijvoorbeeld de resten van een vlechtwerkwand. Deze was omgevallen en met mest afgedekt waardoor het zeer goed geconserveerd was.

Deze ochtend zijn de resten van de fundering van de Bagijnetoren verwijderd. In de gietende regen werd het muurwerk gesloopt met behulp van een hydraulische hamer aan een graafmachine