Er komen wel vaker schoolklassen langs bij onze archeologische dienst, maar vaak is dat in het kader van de geschiedenisles. Een aantal leerlingen van het CLD is op bezoek geweest om te technische kant van archeologie te onderzoeken.

Verleden week zijn de tunnelbouwers gestart met de eerste onderdakse ontgravingen van de westelijke tunnelbuis.

In 2012 en 2013 is de Kapelsbrug, de brug die de Zuidwal met de Kethelstraat verbindt over de Oude Delft, vernieuwd en het hele gebied zowel ondergronds als bovengronds heringericht en dus onderzocht door Archeologie Delft. 

Vandaag zijnde laatste muurtjes van de Schoolpoort vrij gelegd.

Vandaag stond in het teken van het verder vrij leggen van de Schoolpoort. Binnen in de toren zijn een aantal interessante dingen gevonden zoals een beerton uit de 17e eeuw

Bij de aanleg van een nieuw riool tussen de diepwand en de gevels van de Phoenixstraat kwam een aantal weken geleden een verrassing aan het licht.

Het graafwerk in de eerste tunnelbuis van de Spoorzone is voor ons archeologen nu afgerond. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurd!

Voorzichtige werkzaamheden en de eerste gracht van Delft onder molen de Roos. 

Bij de aanleg van een nieuw riool op de hoek van de Oude Delft en de Kethelstraat zijn kelders en funderingen van de Schiedamse poort tevoorschijn gekomen.

Deze week is het weggraven van de grond onder molen De Roos begonnen. Dit is een gecompliceerde klus omdat er met veel verschillende dingen rekening moet worden gehouden.