De bijzondere ontdekking van een middeleeuwse kelder onder het pand Heilig Geestkerkhof was voer voor archeologen. Vanaf de ontdekking heeft Archeologie Delft het uitgraven begeleidt en is de kelder samen met de afdeling Monumentenzorg grondig onderzocht.

De eerste vrijdag van augustus is de International Beer Day, een wereldwijd festijn voor bier. Bier en Delft waren eeuwenlang nauw met elkaar verbonden. Bier was namelijk in de Middeleeuwen één van de grootste exportproducten van de stad.

Archeologie Delft ondersteund sinds 2014 de gemeente Zoetermeer bij het opstellen van gemeentelijk archeologiebeleid. Deze samenwerking op het gebied van Archeologische Monumentenzorg wordt nu verder uitgebreid.

Zaterdag 17 maart opent Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft de tentoonstelling Op weg naar Pasen in de Maria van Jessekerk in Delft. Tijdens de tentoonstelling worden vier bijzondere voorwerpen getoond van Archeologie Delft.

Archeologie Delft heeft even geleden onderzoek gedaan bij het Wilhelminaplein in Naaldwijk. De vondsten van dit onderzoek zijn nu tentoongesteld in het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Tot eind maart kun je ze komen bekijken!

In de oude stadsbuitengracht werd een jaar geleden een bijzondere vondst gedaan. Ter hoogte van het oude stadskantoor aan de Phoenixstraat werden – tijdens de aanleg van de Prinsenhofgarage – twee ballen gevonden. De ballen blijken ouderwetse kegelballen te zijn, herkenbaar aan de gaten in de ballen. Donderdag 26 oktober overhandigde wethouder Lennart Harpe de geconserveerde kegelballen aan de Sociëteit Standvastigheid.

Met ingang van de Erfgoedwet moeten archeologische uitvoerders van gravend onderzoek beschikken over een certificaat. Afgelopen half jaar is een projectgroep bij Archeologie Delft bezig geweest dit te realiseren en zijn onze werkzaamheden en kwaliteitsborging getoetst door de certificerende instelling KIWA. Het auditrapport is positief, dus zijn we vanaf heden gecertificeerd voor de onderdelen booronderzoek, proefsleuven en opgravingen!

Op dit moment voeren we weer archeologisch onderzoek uit in de spoorzone. Tussen de Kloksteeg en de Binnenwatersloot wordt namelijk het riool vervangen. Hoewel het nieuwe riool op dezelfde plaats wordt aangelegd als het oude riool en de bodem dus voor een groot deel al verstoord is, zijn er toch nog wat nieuwe dingen ontdekt.

Deze website is een kandidaat voor de Geschiedenis Online Prijs. Met deze prijs worden de beste historische websites en apps van Nederland bekroont. 

Iedereen kan vanaf nu tot 9 februari stemmen op zijn of haar favoriete website. Ga naar de website van de Geschiedenis Online Prijs en stem op ons!

Op woensdag 26 oktober van 13.30 tot 16.00 uur is er een open dag bij het archeologisch onderzoek aan de Molenslag in Monster, dat Archeologie Delft daar in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland en Dunea uitvoert. Belangstellenden zijn van harte welkom.