Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Bijzondere vondst

Sinds gisteren zijn we bezig met de ontgraving van het laatste stukje van compartiment 5, recht voor het gemeentehuis aan de Phoenixstraat. Aan de westkant van deze bouwput vinden we de resten van de stadsgracht die vroeger om Delft heen liep. Deze werd in de jaren '60 van de vorige eeuw gedempt. Onderin een van de lagen van de gracht deden we een zeer bijzondere vondst: een deel van een harnas!

Bij het maken van een profiel door de stadsgracht vonden we onderin een dun stuk metaal dat uit twee aan elkaar geklonken delen bestond. Al heel snel werd duidelijk dat het om een bijzondere vondst ging. Met de metaaldetector werd de grond waar de vondst uit kwam minutieus afgezocht. Na enige tijd hadden we circa acht onderdelen van een handschoen van een harnas bij elkaar gevonden.

 

 

Onderzoek

Vandaag is het harnasstuk voorzichtig gereinigd. De eerste indruk is dat het om een handschoen van dun plaatijzer gaat, waarschijnlijk uit de tweede helft 16e, begin 17e eeuw. Dit heeft aan een leren onderhandschoen bevestigd gezeten waarvan we ook resten hebben teruggevonden. Dit leer is veel soepeler en fijner dan het doorsnee schoeiselleer dat we regelmatig aantreffen. Deze leren onderhandschoen werd weer met riempjes aan de arm vastgegespt. We hebben ook nog één zo'n gespje teruggevonden. 

De komende tijd zullen we verschillende specialisten benaderen om deze bijzondere vondst goed veilig te stellen voor de toekomst en een goede determinatie te verkrijgen. Gelukkig hebben we in Delft nog onze collega's van het legermuseum die ons hier ongetwijfeld veel meer over kunnen vertellen. We zullen hier proberen de vorderingen omtrent deze vondst op dit weblog bij te houden de komende tijd.

 

Gracht

De vondst komt zoals gezegd uit de westelijke stadsgracht van Delft. In deze gracht vinden we resten van verschillende beschoeiingen die er voor zorgden dat de stadswal niet afkalfde. De beschoeiing bestond uit verticaal ingeslagen palen die een aantal planken op hun plek hield. We hebben tot nu toe drie verschillende beschoeiïngen kunnen waarnemen, waaronder de jongste die tot in de jaren '60 van de vorige eeuw nog dienst deed. De houten palen zijn gelukkig heel geschikt om jaarringonderzoek naar te doen, zodat we een goede datering van deze verschillende onderhoudswerkzaamheden krijgen.