Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Binnenkort wordt ter hoogte van het DSM-terrein de noordelijke toerit van de treintunnel uitgegraven. Dit begint ongeveer bij de oude hoek van de binnenstad waar we eerder de resten van de Heltoren aantroffen en loopt circa 200 meter door naar het noorden. We verwachten hier in het zuiden de resten van een bolwerk en de stadsbuitengracht. Een deel van die gracht is al in de 17e eeuw gedempt om er tuinen op te maken. Op die plek kunnen we dus mogelijk oud materiaal aantreffen dat niet door uitbaggeren verloren is gegaan.

Latere bouwwerkzaamheden hebben het terrein echter grondig veranderd. We willen dus graag van te voren weten of de bodem nog intact is. Dit doen we door een proefsleuf te graven: een smalle kijksleuf aangelegd met een graafmachine. Zo kunnen we een betere inschatting maken van wat we mogen verwachten. In de Phoenixstraat was vooronderzoek niet mogelijk maar in dit geval kan het wel. Tenminste, als het weer meewerkt... Vandaag zijn we gestart met het graven van de sleuf maar de bodem was zo vastgevroren dat de graafmachine er nauwelijks door kwam. Op die manier zou het onderzoek wel erg lang gaan duren. In tegenstelling tot de meeste schaatsliefhebbers wachten we dus op de dooi.