Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Vandaag zijn de laatste muurtjes van de Schoolpoort vrij gelegd. Daarna is alles schoongespoten met de hogedrukspuit en uitgebreid gefotografeerd en gedetailleerd ingemeten. Verder zijn alle muren en andere objecten uitgebreid beschreven.

Hiermee is de documentatie van dit deel van de Schoolpoort compleet. Daarom zal de poort morgen worden overgedragen aan de mensen van CCL, zodat de nu zichtbare funderingen kunnen worden gesloopt. De diepere funderingen blijven nog even in de bodem bewaard. Deze gaan we onderzoeken als het dak van de tunnel is aangelegd en de grond onderdaks wordt weggegraven. Dit gebeurd waarschijnlijk tegen het einde van het jaar maar voor nu: zand erover...