Stagedag

Een tijdje geleden werden we benaderd door het Christelijk Lyceum Delft om te participeren in de Profiel Driedaagse. Dit is een meerdaags evenement waarbij in groepen stageopdrachten worden gedaan bij verschillende Delftse bedrijven en instellingen. Daarbij bleek het niet om een geschiedenisles te gaan, maar om leerlingen met het profiel Natuur en Techniek. Nu wordt er niet vaak aandacht aan geschonken, maar archeologie heeft wel degelijk een technische kant. We hebben de leerlingen daarom aan het werk gezet met een aantal opdrachten die met name uit toegepaste meetkunde bestonden.

 

Meetkunde

Eén van die opdrachten was het inmeten van opgegraven grondsporen. Dit zijn de resten in de bodem die archeologen vrijgraven en bestuderen. Helaas hadden we niet een echte opgraving voor ze, maar wel the next best thing. Vlak bij onze dienst heeft namelijk ooit het Karthuizer klooster gestaan. Dit klooster is in 1959 al opgegraven, maar de funderingen van de kapel zijn met behulp van bakstenen aangegeven in een parkje: de perfecte plek voor onze aspirant-meetkundigen om uit te dokteren hoe ze dit nauwkeurig op schaal zouden kunnen inmeten.

Daarvoor maakten ze gebruik van allerhande meetapparatuur en moesten ze met behulp van de Stelling van Pythagoras een meetsysteem uitzetten. Uiteraard wilden we ook de hoogtes van de 'grondsporen' weten, dus zijn ze ook met een waterpasinstrument aan de slag gegaan om NAP maten te nemen. 

Eén van de leerlingen heeft de meetgegevens zelfs verwerkt in een driedimensionaal tekenprogramma. Zo werd er zelfs een reconstructie van de kapel getekend! 

 

 

Technische tekening

Ook binnen werd er met meetkunde gewerkt. Eerst werden de handen vuil gemaakt op zoek naar vondsten, en het wassen van de gevonden objecten. Vervolgens moet er een technische tekening van die objecten worden gemaakt. Zo werd onder andere een fraaie pispot aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen (waarbij ze pas achteraf ontdekten dat het om een pispot ging). 

Uiteindelijk werden de resultaten van de opdracht 's avonds gepresenteerd voor een grote groep ouders en leerlingen. De mannen verschenen in vol ornaat als ware archeologen. Hoewel geen van hen geschiedenis als vak volgt, hebben ze tijdens deze profiel driedaagse toch kennis kunnen maken met het vak archeologie, en gemerkt dat wiskunde zelfs voor een Alpha-vak als archeologie nuttig is. 

 

Wil je jouw leerlingen ook kennis laten maken met de verschillende aspecten van archeologie? Kijk dan hier voor meer informatie.