Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Rioolsleuf

Nog altijd wordt er stevig gewerkt aan de nieuwe spoorzone in Delft. Ook Archeologie Delft is nog steeds bij het project betrokken. In de afgelopen maanden zijn vooral kleine archeologische onderzoeken gedaan naar de loop van de middeleeuwse stadsgracht. Afgelopen week leverde het graven van een rioolsleuf op de Westvest een aardige vondst op: een deel van smal gangetje met een vloer en oorspronkelijk ook een deur.

Opmerkelijk was dat de gang onder de middeleeuwse stadswal van Delft uit circa 1400 door liep, de oorspronkelijke Westvest. De gang was in de 15e eeuw gemetseld maar moet al aan het begin van de 16e eeuw zijn volgestort met grond.

Mysterieuze gang

Maar waar leidde de gang heen? Het verlengde van de gang in westelijke richting kon bij het onderzoek niet worden vrij gelegd. Was het een geheime gang de stad uit of een poortje naar een steigertje in de stadsgracht of toch een oorspronkelijk onderdeel van de stadsverdediging?

Met de historische afbeeldingen van de stadswal is wat vreemds aan de hand. Op de kaart van Delft van Jacob van Deventer uit circa 1570 staan meer torens afgebeeld dan op latere kaarten. In het midden tussen de Bourgondische toren en de Hollandse toren staat een extra torentje afgebeeld. Het nu gevonden gangetje bevond zich juist in het midden tussen de Hollandse toren en de Zeelandse toren. Leidde deze gang naar een nog onbekende toren in de stadswal? En heeft de stadswal oorspronkelijk twee keer zoveel torens gehad als in later tijd? Het lijkt er wel op, maar voorlopig ligt het antwoord nog begraven onder de Phoenixstraat.