Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Onder de molen

Momenteel wordt er hard gewerkt onder de molen. In de buitenlucht wordt er hard gewerkt om de molen uiteindelijk stevig op het tunneldak te laten rusten en in de tunnel wordt de klei tussen de funderingspaaltjes weggegraven.

Vooral dit laatste is een klus die voorzichtig en behoedzaam moet gebeuren. De graafmachines mogen deze paaltjes namelijk niet raken om de tijdelijke fundering van de molen niet te verzwakken. Verder moeten ze oppassen voor stukken beton van een tijdelijke werkvloer die nu weer afgebroken moet worden. Deze was aangelegd om het dak te kunnen maken en moet gecontroleerd en met beleid losgetikt worden om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Verder zijn er ook nog resten van funderingen van gewapend beton uit de jaren dertig aanwezig die met kleine sloopkraantjes in stukken worden geprikt. Kortom, een hoop verschillende werkzaamheden in een beperkte ruimte waardoor het soms een gecompliceerde klus is.

 

Rondeel en funderingen

En tussen al deze werkzaamheden door komen er dan ook nog archeologen kijken. Rondom de molen is namelijk voor ons ook nog genoeg te beleven! Hier treffen we namelijk nog de diepste funderingen van het rondeel aan waarop de molen is gebouwd. Deze funderingen kunnen nu worden gefotografeerd en ingemeten. Ook wordt duidelijk dat er verschillende bouw en herstelfasen aanwezig zijn en verzamelen we informatie over de methoden die zijn gebruikt tijdens de bouw van het rondeel.

 

 

Behalve de resten van het rondeel zijn soms ook duidelijk de contouren van verschillende grachten, greppels en sloten te zien in het profiel (de rechtopstaande aarden wand). Deze oversnijden elkaar, waardoor duidelijk wordt welke het oudst en welke jonger zijn . Aan de hand van scherven die we vinden kunnen deze sporen gedateerd worden. Hierdoor is het uiteindelijk mogelijk om de verschillende sporen aan de bijbehorende fase van de stadsverdedigingswerken te koppelen!

 

Eérste gracht van Delft

Eén van de interessantste dingen die we in zo'n profiel hebben aangetroffen is de eerste gracht van Delft. Volgens historische bronnen liep de oudste noordelijke omgrenzing van de stad Delft ter hoogte van de Dirklangenstraat. We hebben nu hier voor het eerst deze gracht ook in de bodem kunnen waarnemen! Ook hebben we van twee waterputten de onderkant kunnen onderzoeken. Van deze putten konden we tijdens het eerdere onderzoek in de open lucht alleen de bovenkant kunnen documenteren. Beide waterputten bleken als basis een wijn- of bierton te hebben waarop een bakstenen mantel is opgemetseld. Van de tonnen zijn houtmonsters meegenomen. Hopelijk kunnen deze aan de hand van jaarringenonderzoek gedateerd worden!