Een grote, stenen kogel van bijna tachtig kilo en een harnashandschoen uit 1359. Deze en nog veel meer bijzondere archeologische vondsten laten een kant van de Delftse geschiedenis zien die voor veel mensen nog onbekend is. Vanaf 12 november kan iedereen dit verhaal zelf beleven in de nieuwe tentoonstelling in het stadskantoor van Delft.

De tentoonstelling ‘De eerste eeuwen van Holland – ontstaan en groei van een bijzonder graafschap’ is tot en met 14 januari 2019 in Delft te zien. Aan de hand van archeologische vondsten vertellen vier graven en een gravin het verhaal over de groei en bloei van Holland tussen 1000 en 1400, de periode waarin ook Delft ontstaat. Nu de reizende tentoonstelling naar Delft komt, heeft Archeologie Delft de presentatie uitgebreid met bijzondere Delftse voorwerpen.

Spoorzone
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de vroege geschiedenis van Delft. Het onderzoek in de Spoorzone leverde veel kennis op over de ontwikkeling van de stad, maar ook over verwikkelingen van de stad met de graaf. Zo is er in de tentoonstelling speciale aandacht voor het beleg van Delft in 1359 met archeologische vondsten die tijdens de aanleg van de spoortunnel werden gevonden. Tijdens dat beleg werd de stad anderhalve maand omsingeld en aangevallen door graaf Albrecht van Beieren.

Wapenwant van een harnas die vermoedelijk gedragen is tijdens het Beleg van Delft in 1359

‘De eerste eeuwen van Holland’ verbindt het verhaal van de vijf graven met thema’s als steden, boeren, geweld, adel en religie. Dit speelde natuurlijk niet alleen in de stad, daarom heeft ook het platteland een belangrijke plaats in de expositie. Juist dat was namelijk van groot belang voor de opkomst van de steden en de bloei van Holland. Zo wordt een compleet tijdsbeeld geschetst over het ontstaan en groei van het graafschap Holland; een periode waar nog veel over te ontdekken valt!

Lezingen en andere activiteiten die samenhangen met de tentoonstelling worden later via onze website bekend gemaakt.

De eerste eeuwen van Holland
12 november 2018 t/m 14 januari 2019
Huis van de Stad in de publiekshal van het Stadskantoor Delft (Stationsplein 1)

‘De eerste eeuwen van Holland’ is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeenten Vlaardingen en Den Haag. De tentoonstelling was onder andere al te zien in Vlaardingen, Den Haag en Leiden en vanaf maandag 12 november ook in Delft.