Dit is de derde blog uit de blogreeks over de vondst van twee middeleeuwse kelders. Lees hier de vorige blog: De datering van de kelders.

Was de 14de-eeuwse kelder ooit de bierkelder van een brouwerij? Deze vraag zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen beantwoorden. De middeleeuwse archieven van Delft, met daarin de namen en de beroepen van de bewoners, zijn door twee branden grotendeels verloren gegaan.

Maar er zijn directe aanwijzingen dat het evenwel om een brouwerij gaat. Honderd jaar voor de bouw van de kelder, in de eerste helft van de 13de eeuw, stond op het Heilig Geestkerkhof een brouwerij. In 1983 werden hier bij een archeologische opgraving tussen de resten van het houten gebouw verschillende graansoorten gevonden die kenmerkend zijn voor het brouwen van bier.

Bij diezelfde opgraving werd naast de 14de-eeuwse een enorme ronde put gevonden met een diameter van 3,5 meter. Hoewel de put later als beerput is gebruikt, is het de vraag of het altijd een beerput geweest is. Dergelijke enorme putten zijn nog maar één keer eerder in Delft gevonden; bij het de opgraving van een brouwerij aan de Smitsteeg. Door de grote omvang hadden ze een maximale toevoer van welwater. En juist een brouwerij had enorme hoeveelheden schoon water nodig; voor het bier maar ook voor het schoonmaken van alle kuipen en vaten.

Het flinke formaat van de 14de-eeuwse kelder en vooral ook de uitbreiding met een nog grotere kelder in de 15de eeuw, wijzen erop dat juist de capaciteit van de kelder van groot belang was voor de eigenaar. Delft was in de 14de en 15de eeuw een handelscentrum voor boter, kaas en vooral bier. Hiervan namen de vaten voor het bier verreweg het meeste kelderruimte in beslag.

Tenslotte had de 14de-eeuwse kelder twee ongewoon brede doorgangen (1,30 meter). Waren deze misschien bedoeld om de grote vaten bier makkelijk in en uit te kunnen rollen?

Was de kelder in de 14de en 15de eeuw een bierkelder van een brouwerij? Het zou zomaar kunnen!

 In samenwerking met het Delfts Brouwhuis zijn de middeleeuwse kelders op zaterdag 13 oktober te bezoeken tijdens de Open Dag van Archeologie Delft. Meer informatie over de Open Dag? Zie Open Dag Archeologie Delft.

De reconstructie van de 13de-eeuwse brouwerij in Archeon.
De reconstructie van de 13e-eeuwse brouwerij in Archeon.