Wortels van Delft

Het begin van de stad

De bijzondere ontdekking van een middeleeuwse kelder onder het pand Heilig Geestkerkhof was voer voor archeologen. Vanaf de ontdekking heeft Archeologie Delft het uitgraven begeleidt en is de kelder samen met de afdeling Monumentenzorg grondig onderzocht.

Het bleken zelf twee verschillende kelders te zijn. Een 15e eeuwse kelder met een zogenaamd kruisgewelf, een plafond met kruisende ribben, waarvan de aanzetten nog grotendeels bewaard zijn gebleven. Het gewelf zelf was helaas al in de 19e eeuw afgebroken. De tweede kelder dateert uit het midden van de 14e eeuw; hij is tegelijk gebouwd met de toren van de Oude Kerk! Deze kelder had oorspronkelijk een tonvormig gewelf en heeft in één van de wanden een kaarsnis. Kelders waren in de middeleeuwen de koelste ruimten die men had. Ze werden dan ook gebruikt voor de opslag van bederfelijke waar als boter, kaas en natuurlijk bier! Alle drie producten waar Delft in de middeleeuwen beroemd om was.

In de komende tijd zullen de gegevens van het onderzoek verder uitgewerkt worden en gaat de kelder gerestaureerd worden, om weer gebruikt te gaan worden als bierkelder!