Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Op dit moment voeren we weer archeologisch onderzoek uit in de spoorzone. Tussen de Kloksteeg en de Binnenwatersloot wordt namelijk het riool vervangen. Hoewel het nieuwe riool op dezelfde plaats wordt aangelegd als het oude riool en de bodem dus voor een groot deel al verstoord is, zijn er toch nog wat nieuwe dingen ontdekt. Zo is er bijvoorbeeld een hele grote put ontdekt. Deze put, waarschijnlijk een waterput, had een diameter van meer dan 4 meter.
Ook is er opnieuw een doorgang door de stadswal gevonden. Deze tunnel uit de zestiende eeuw maakte het mogelijk om vanaf de Kloksteeg door de wal de St. Michielstoren te bereiken. Deze toren hebben we opgegraven bij het onderzoek tijdens de aanleg van de spoortunnel. Verder zijn de gevels van de huizen aangetroffen die ooit tegen de Waterslootsepoort zijn aangebouwd. Deze huizen staan duidelijk afgebeeld op de Kaart Figuratief uit 1675.
De komende weken gaat de aanleg van het riool nog verder, dus worden er waarschijnlijk nog meer bijzondere dingen gevonden.