Spoorzone

De westgrens van de middeleeuwse stad

Bij werkzaamheden op de kruising Binnenwatersloot en Phoenixstraat zijn enkele funderingsresten aan het licht gekomen. Deze muurresten zijn restanten van de Waterslootse Poort die hier tot 1867 heeft gestaan. De poort stond te boek als een van de mooiste poorten van Nederland maar moest plaats maken voor het toenemende verkeer en de aanleg van de eerste spoorlijn in Delft.

Waterverbinding

De werkzaamheden vonden plaats om een de duiker te beschermen voor de trambaan die moet worden verlegd. Deze duiker verbind het water vande Binnenwatersloot met de Spoorsingel maar is voor de bouw van de spoortunnel tijdelijk afgedamd. De huidige duiker is aangelegd op precies dezelfde plaats als de middeleeuwse watergang. Deze waterverbinding was vroeger al een onderdeel van de poort die bestond uit twee ronde torens met een doorgang er tussen. In de noordelijke toren was een gewelf gemetseld dat de waterverbinding mogelijk maakte.Een van de aangetroffen muren liet nog net een aanzet van dit gewelf zien. Aan de hand van deze aanzet kan een inschatting gemaakt worden van de overspanning van de boog. Deze lijkt groot genoeg te zijn geweest om een flinke schuit door te laten. Er zal dan wel ergens een valhek in de doorgang zijn aangebracht maar hier werden geen sporen van teruggevonden.

 

Landverbinding

Bij de aanleg van de duiker in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn al eens stukken fundering van de Waterslootse Poort ingemeten. Op basis van deze informatie is een reconstructie van het vloerplan gemaakt. De nu aangetroffen sporen komen behoorlijk goed overeen met deze interpretatie. Het meest zuidelijk aangetroffen deel van de funderingen is onderdeel van de toegang tot de stad over land. Deze muur was grotendeels niet meer in tact maar één bijzonder detail was nog herkenbaar. In het metselwerk was namelijk een uitsparing te zien waar ooit een zware houten balk verticaal in heeft gestaan. De afdruk van het hout was nog zichtbaar in de metselspecie. Het is zeer goed denkbaar dat dit de deurpost van de zware poortdeur is geweest.

Zie ook YouTube (http://www.youtube.com/user/delftstream) voor filmpjes van de archeologische werkzaamheden en Flickr voor meer beeldmateriaal http://www.flickr.com/photos/spoorzonedelft/5553656555/

Voor meer informatie: http://www.spoorzonedelft.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsberichten/index.aspx?rId=268