Deze ochtend is een ijzeren kanonskogel aangetroffen in de voormalige stadsgracht, op de noordwestelijke hoek van de oude binnenstad.

In die gracht is veel afval terecht gekomen waaronder versleten schoenen. Deze worden wel vaker teruggevonden, maar in dit geval trok één exemplaar gelijk de aandacht.

Het komt niet vaak voor dat we een geheel gedecoreerde pijp vinden en zeker niet een zogenaamde oranjepijp. Een leuke vondst in 'Oranjestad' Delft!

Soms vinden we archeologische resten terwijl we ze eigenlijk niet verwachten. Onder het asfalt van de Westvest, ter hoogte van de Copiesjop, zijn afgelopen week bij ondiepe graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw stuk trambaan opeens een aantal muren tevoorschijn gekomen.

De ondergrond van Delft heeft ons weer wat aparts gegeven. Uit een beerput op de Houttuinen kwam een kandelaar tevoorschijn en hier is iets bijzonders mee.

Afgelopen vrijdag hebben we voor het eerst de workshop archeologie georganiseerd. Tijdens twee sessies konden ingeschreven deelnemers kennis maken met archeologie in de Spoorzone: zelf je handen vuil maken en vondsten doen!

Het Engelsch Kerkhof is een Delftse begraafplaats waar weinig over bekend is. We wisten tot voor kort niet waar het precies lag. 

Binnenkort wordt ter hoogte van het DSM-terrein de noordelijke toerit van de treintunnel uitgegraven. Dit begint ongeveer bij de oude hoek van de binnenstad waar we eerder de resten van de Heltoren aantroffen en loopt circa 200 meter door naar het noorden. 

De voormalige stadsgracht van Delft heeft weer een bijzondere vondst opgeleverd. Deze keer gaat het om een onderdeel van een harnas en wel om een zogenoemde kaphandschoen.

Sinds gisteren zijn we bezig met de ontgraving van het laatste stukje van compartiment 5, recht voor het gemeentehuis aan de Phoenixstraat. Onderin een van de lagen van de gracht deden we een zeer bijzondere vondst: een deel van een harnas!