Vondsten

Alles wat de archeoloog bij de opgraving vindt (en soms daarbuiten) en wat je in je hand kunt houden, is een `vondst’. Die kan groot en mooi zijn, maar ook heel klein en onherkenbaar. Een bruin scherfje is net zo goed een vondst als een gouden munt, een handvol verkoold graan net zo goed als een grote kruik. Die munt en die kruik staan mooi in een museumvitrine, maar het scherfje en het graan kunnen even belangrijk zijn voor het verhaal van de `vindplaats’. Ze komen meestal niet in het museum terecht, maar ze worden wel bewaard. In het gemeentelijk depot voor bodemvondsten worden ze opgeslagen, voor het geval er iemand later nog eens onderzoek naar wil doen. De `topvondsten’ worden geconserveerd en gerestaureerd, zodat archeologen en publiek er nog lang plezier van kunnen hebben.

Ook wie geen archeoloog is, kan natuurlijk bij toeval een vondst doen. Die kan net zo goed belangrijk zijn voor het geschiedenisverhaal van Delft. Wat je moet doen als je iets hebt gevonden wat van archeologische waarde kan zijn, lees je hier.  

 

Bij het uitgraven van de noordelijke inrit van de westelijke treintunnel, daar waar ooit het noordwestelijk bolwerk van de stad heeft gelegen, is vorig jaar een bijzondere vondst gedaan. Het betreft een noodmunt van 1577 uit die andere Oranjestad: Breda.

Bij de aanleg van een nieuw bolwerk op de hoek van de Spoorsingel-Buitenwatersloot-Coenderstraat zijn resten gevonden uit de 14e eeuw. Eén van de vondsten was een afvalkuil waarvan een grondmonster is onderzocht.

Van het Romeinse theater naar een buitenwijk van Delft lijkt een grotere stap dan het is. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd bij de huidige Crommelinlaan een vindplaats uit de Romeinse tijd blootgelegd.

De schaats is bij uitstek een Nederlands vervoermiddel. Bij opgravingen in de omgeving van Delft zijn de afgelopen jaren een aantal vroege voorgangers van de schaats aangetroffen. Deze zogenaamde ‘glissen’ zijn gemaakt van dierenbotten. Deel III, het laatste deel, de analyse van de gevonden glissen uit de Harnaschpolder.

De schaats is bij uitstek een Nederlands vervoermiddel. Bij opgravingen in de omgeving van Delft zijn de afgelopen jaren een aantal vroege voorgangers van de schaats aangetroffen. Deze zogenaamde ‘glissen’ zijn gemaakt van dierenbotten. Deel II, vervaardiging en gebruik van een glis.

De schaats is bij uitstek een Nederlands vervoermiddel. Bij opgravingen in de omgeving van Delft zijn de afgelopen jaren een aantal vroege voorgangers van de schaats aangetroffen. Deze zogenaamde ‘glissen’ zijn gemaakt van dierenbotten. Deel I, de geschiedenis van de eerste schaats.