Aan de rand van het hofterrein dat de Graaf van Holland halverwege de elfde eeuw liet inrichten, lag een dijk met een bocht erin, een `hoorn’. Het gebied dat vóór de dijk lag, werd Voor-dijks-hoorn genoemd. Hier groeven archeologen van de gemeente Delft in 2006 een boerderij op uit die eerste jaren van Delft. 

Rond het begin van de jaartelling was de omgeving van het huidige Delft `woest en ledig’. Dat werd anders in de loop van de eerste eeuw na Christus, toen boeren het gebied binnentrokken. Zo’n pioniersgezin vestigde zich rond het jaar 70 op de plek waar nu de Woudselaan in de gemeente Midden-Delfland loopt. Door onderzoek weten we veel van het leven dat deze boeren hier leidden. 

In de Harnaschpolder stond halverwege de veertiende eeuw een boerderij waar een vooraanstaande familie woonde en dat het `huijse oft slot Harnasche’ werd genoemd. Archeologen hebben de plek waar het Huis Harnasch stond, een paar jaar geleden gevonden.